යහලුවෝ | Friends

by - Sunday, October 25, 2009

You May Also Like

2 comments

  1. පික් එක නම් මැක්සා . . . ඒත් මේකට යාලුවෝ කියල නම් කලේ ඇයි කියලනම් ප්‍රශ්නයක් . .

    ReplyDelete
  2. යහළුවෝ කියල දැම්මේ ඔනේ කට්ටක් එකට කන නිසා :)

    ReplyDelete