යහලුවෝ | Friends

Sunday, October 25, 2009 2 Comments A+ a-

2 comments

Write comments
දුකා
AUTHOR
October 26, 2009 at 10:50 AM delete

පික් එක නම් මැක්සා . . . ඒත් මේකට යාලුවෝ කියල නම් කලේ ඇයි කියලනම් ප්‍රශ්නයක් . .

Reply
avatar
Anjana
AUTHOR
January 29, 2010 at 6:34 PM delete

යහළුවෝ කියල දැම්මේ ඔනේ කට්ටක් එකට කන නිසා :)

Reply
avatar